Gävle, Nyheter

Nyföretagandet på uppgång i Gävle

Det senaste decenniet har nyföretagandet ökat rejält i Gävle. Från 7,1 nya företag per 1 000 invånare 2007, har nyföretagandet i kommunen ökat till 9,5 nystartade företag per 1 000 invånare 2015. 2011 var ett rekordår avseende nyföretagandet i Gävle såväl som i hela riket, då antalet nya företag per 1 000 invånare i Gävle var 10,3. Trots att nyföretagandet är några procent lägre i Gävle kommun än genomsnittet i de svenska kommunerna, ser framtiden ljus ut i och med att trenden är positiv.

Statistik från Bolagsverket visar att antalet nya företag som registrerades i Gävleborgs län 2015 var 1 242 stycken. Det motsvarar en ökning med 5,4 procent jämfört med nyföretagandet 2014. Trots att Svenskt Näringsliv rankar Gävle lågt år efter år, efter att ha sammanställt den enkät som skickas ut till de lokala företagarna, var Gävleborgs län faktiskt bland de åtta län i landet där andelen nya företag ökade som mest under 2015.

Näringslivet i Gävle efterfrågar kompetens

Det var framför allt under de sista månaderna på året som ökningen var som störst. Under december månad 2015 ökade nyföretagandet i länet med 23,6 procent jämfört med under december 2014. Enligt experter bidrog hösten 2015 starkt till de positiva siffrorna för året som helhet. Varför är då nyföretagandet intressant för det näringsliv i Gävle som generellt sett inte anses nå de riktiga höjderna? Faktum är att Gävle behöver nya företag för att skapa fler jobb. Även om det startas allt fler företag, avregistreras också fler företag nu jämfört med tidigare och en nettominskning av antalet företag innebär att antalet arbetsplatser minskar.

Nyheter om företag i Gävle finns här!

Gävle är residensstad i det län (Gävleborgs län) som har den högsta arbetslösheten i hela landet: 11,7 procent. Ungdomsarbetslösheten låg i mars 2016 på 22,1 procent, vilket visserligen är en minskning mot motsvarande period 2015 då den låg på 23,6 procent. Men att sysselsättningsgraden är relativt låg gynnar inte näringslivet i Gävle, som efterfrågar kompetent personal. Trots att det finns en stor tillgång på potentiellt arbetsplats i kommunen och länet har alltså arbetsgivarna svårt att hitta personal med rätt kompetens.