Nyheter

Bli fysioterapeut och jobba som konsult för mer flexibilitet

När du jobbar som fysioterapeut har du många olika dörrar i karriären att välja mellan. Du kan till exempel välja att jobba för ett bemanningsföretag. Genom att göra detta kan du få en givande och trevlig karriär som kantas av en rad olika möjligheter. Dessutom kan du få jobba i olika miljöer och ackumulera en bred bas av kunskaper och erfarenheter från yrket. Fortsätt att läsa för att få mer information om denna stora möjlighet!

När du jobbar som fysioterapeut på bemanning får du mer flexibilitet

Det finns många olika anledningar till att du som är fysioterapeut kan vilja jobba för ett bemanningsföretag:

  • Flexibiliteten och balansen. En viktig faktor är den frihet och balans mellan arbete och fritid som detta val medför. Du kan i hög utsträckning sätta ditt eget arbetsschema och på så vis skapa en väldigt bra balans i ditt liv. Du är även fri att ta på dig de uppdrag som du vill ta på dig utifrån dina personliga preferenser. Därmed kan du själv välja var du vill arbeta och hur länge. Dessutom har du möjlighet att ta ett avbrott här och där mellan de olika uppdragen.
  • Den mångsidiga erfarenheten. En annan fördel med att jobba som fysioterapeut för ett bemanningsföretag är att denna karriär ger dig en mångsidig erfarenhet. Du kan jobba för många olika arbetsgivare, däribland på privata kliniker eller på sjukhus samt i andra miljöer. Detta gör att du kommer i kontakt med många olika kollegor och patienter. Som om inte detta vore nog kan du även tillskansa dig färdigheter och erfarenheter från de olika kollegorna som du arbetar med under denna tid.
  • Nätverkandet och utvecklingen. Ytterligare en faktor som talar för att du kan vilja arbeta som fysioterapeut på bemanning är nätverkandet och utvecklingen. De fysioterapeuter som väljer denna inriktning i karriären kan nämligen bygga upp ett omfattande och användbart nätverk av kontakter i branschen. Du kan dessutom få värdefull feedback från de olika medarbetare och chefer som du arbetar med och för på de olika arbetsplatserna. Som om inte detta vore nog är det också utvecklande att jobba som konsult. Du kan fortbilda dig och hela tiden fortsätta utvecklas, bara du har en stark vilja att göra detta.
Nyheter

Internet kan bäst beskrivas som världen i världen och det är härifrån de flesta av oss får det mesta av vår information dagligen. Många av oss sköter daglig shopping och köp av tjänster, bankärenden, bokning av biljetter och i princip allting annat vi företar oss under dagarna, kvällarna och nätterna via internet. Om vi inte är uppkopplade blir vi halvt panikslagna och vet inte vad vi ska ta oss till. Vad gör man om man är utan internet en vecka? Det är inte det lättaste, utan det märks direkt att någonting inte är som det brukar vara. Läs mer nyheter här tidningskartan.se

Nyheter

Det finns många produkter som marknadsförs, köps och säljs nu för tiden och teknik har på sätt och vis kommit att vinna status som nav i en allt större marknad. Internetanvändningen i Sverige är bland de högsta i världen sett till befolkningsantal och så många som 84 procent av befolkningen har vid ett eller annat tillfälle handlat eller sålt någonting över internet.Mer information om webbtrender här etenenzo.nu

Nyheter

Vi har en riktig gammal rishög eller vad man nu brukar kalla de där bilarna som går hellre än bra. Det är inte alltid man har möjlighet att skaffa den bil man helst av allt skulle vilja ha, men nu verkar det som att vi kan byta upp oss! Det blir inte någon flådig bil med vita däcksidor, men väl en som fungerar även vintertid. En sak jag inte riktigt blir lok på är det där med däck. Vi hittade en bil som verkade helt okej men nackdelen är att den inte har några vinterdäck. Att skaffa nya däck är ju inte någonting komplicerat, men det skall ändå göras. För mig blir det första gången jag köper bildäck, men det kanske är en vanesak. Nu till det som gör mig lite konfunderad.

Ifall man letar efter billiga däck på internet, kommer man till en hel del olika annonser. När man läser dessa finns det olika måttangivelser så man skall kunna se om däcken passar till den bil man har eller inte. Jag är helt ny på det här med bilar och vet inte riktigt vad för storlek det skall vara. En vän till mig som kan en del om bilar har påtalat att bilens däck, på bilden, ser ut att vara bredare än vanliga däck. Är detta någonting som kommer bli problem ifall vi skaffar bilen? Är sådana däck med lite bredare form dyrare än vanligare typer av däck? Jag vet inte riktigt vad man skall tänka sig, men om jag inte hittar något svar kanske man får ringa en däckfirma och fråga.

Gävle, Nyheter

Det senaste decenniet har nyföretagandet ökat rejält i Gävle. Från 7,1 nya företag per 1 000 invånare 2007, har nyföretagandet i kommunen ökat till 9,5 nystartade företag per 1 000 invånare 2015. 2011 var ett rekordår avseende nyföretagandet i Gävle såväl som i hela riket, då antalet nya företag per 1 000 invånare i Gävle var 10,3. Trots att nyföretagandet är några procent lägre i Gävle kommun än genomsnittet i de svenska kommunerna, ser framtiden ljus ut i och med att trenden är positiv.

Statistik från Bolagsverket visar att antalet nya företag som registrerades i Gävleborgs län 2015 var 1 242 stycken. Det motsvarar en ökning med 5,4 procent jämfört med nyföretagandet 2014. Trots att Svenskt Näringsliv rankar Gävle lågt år efter år, efter att ha sammanställt den enkät som skickas ut till de lokala företagarna, var Gävleborgs län faktiskt bland de åtta län i landet där andelen nya företag ökade som mest under 2015.

Näringslivet i Gävle efterfrågar kompetens

Det var framför allt under de sista månaderna på året som ökningen var som störst. Under december månad 2015 ökade nyföretagandet i länet med 23,6 procent jämfört med under december 2014. Enligt experter bidrog hösten 2015 starkt till de positiva siffrorna för året som helhet. Varför är då nyföretagandet intressant för det näringsliv i Gävle som generellt sett inte anses nå de riktiga höjderna? Faktum är att Gävle behöver nya företag för att skapa fler jobb. Även om det startas allt fler företag, avregistreras också fler företag nu jämfört med tidigare och en nettominskning av antalet företag innebär att antalet arbetsplatser minskar.

Nyheter om företag i Gävle finns här!

Gävle är residensstad i det län (Gävleborgs län) som har den högsta arbetslösheten i hela landet: 11,7 procent. Ungdomsarbetslösheten låg i mars 2016 på 22,1 procent, vilket visserligen är en minskning mot motsvarande period 2015 då den låg på 23,6 procent. Men att sysselsättningsgraden är relativt låg gynnar inte näringslivet i Gävle, som efterfrågar kompetent personal. Trots att det finns en stor tillgång på potentiellt arbetsplats i kommunen och länet har alltså arbetsgivarna svårt att hitta personal med rätt kompetens.

Nyheter

Efter det romerska rikets fall i Europa använde sig eliten av löpare för att förmedla nyheter över längre distanser. En löpare kunde springa 3,3 mil per dag, vilket gjorde att det kunde ta två månader för en nyhet att färdas från Brygge i nuvarande Belgien till Riga. Den ökade interaktionen över de olika ländernas gränser skapade en växande efterfrågan på information. Denna efterfrågan kom att mötas av handskrivna nyhetsblad. Det som drev igenom denna revolution av nyhetsförmedlingen var att man fick en handelsmässig fördel genom att hålla sig uppdaterad om nyhetshändelserna i Europa. Nyheter blir vanligare på nätet via bizinformation och diverse tidningar.

Genom postutdelningen kunde monarker och handelsmän senare hålla sig uppdaterade om viktig information under medeltidens Europa. I det heliga romerska riket gav kejsaren år 1490 två italienska bröder tillåtelse att skapa ett nätverk av stationer med hästburna kurirer. Kommunikationslinjen sträckte sig ursprungligen mellan Mechelen och Innsbruck, men år 1505 utökades nätverket till Spanien. Kurirerna kunde rida 18 mil om dagen, vilket var cirka fem gånger så långt som löparna.

De första nyhetstidningarna börjar dyka upp

År 1556 publicerade regeringen i den fristående republiken Venedig för första gången sitt månatliga nyhetsbrev. De handskrivna nyhetsbreven användes för att på ett snabbt och effektivt sätt förmedla nyheter till de italienska städerna. I nyhetsbreven togs såväl politiska som ekonomiska och militära nyheter upp. Även om dessa nyhetsbrev i mångt och mycket liknade tidningar, anses de vanligtvis inte vara nyhetstidningar i ordets rätta bemärkelse. Med tiden började månatliga nyhetsbrev publiceras även i andra europeiska länder, bland annat i Italien och Frankrike mot slutet av 1600-talet.

När trycktekniken och pappret under 1500-talet spred sig till Europa från Kina innebar det ett stort framsteg för nyheterna. I början av 1600-talet började de första tryckta tidningarna dyka upp i Tyskland. På 1600-talet började även svenska dagstidningar ges ut, och de fick med tiden en allt starkare ställning i vårt mediala landskap. I USA fick nyhetstidningarna ett uppsving under den revolutionära eran under 1700-talets slut. När de västra delarna av Amerika koloniserades var efterfrågan på tidningar stor, tack vare en läskunnig och nyhetstörstande befolkning.

På senare år har dagstidningarna i tryckt format fått hård konkurrens av nyhetssajter på nätet. Detta har lett till att stora aktörer som till exempel Stampen har gått i konkurs. Flera av de stora dagstidningarna fortsätter dock att ha en stark och auktoritär ställning på webben, trots att antalet prenumeranter och sålda lösnummer för tidningar i pappersformat ständigt minskar.

Nyheter

Att dagens marknadsföring är annorlunda mot för hur det såg ut för några år sedan är ett faktum som går att förklaras av hur våra vanor kommit att ändras. I dagens samhälle så köper man helt enkelt tidningar i en mindre skala, vi ser på tv-program – efter den ordinarie tv-tablån – i en allt mindre omfattning och vi lyssnar inte lika mycket på radio nu som vi gjorde förr. Istället så använder vi oss av internet och detta oavsett vilket verktyg vi har tillgängligt – en dator, en telefon eller en surfplatta spelar ingen roll – och skaffar oss information där.

Vi ger ett litet exempel på detta och säger att du åker tunnelbana i Stockholm under rusningstrafik; hur många av dina medpassagerare tror du sitter i vagnen med en tidning i sin hand och hur många tror du läser denna tidning via sina mobiler? Här skulle vi säga att det förmodligen rör sig om en övervikt om 90-10 i procent och detta till den digitala tidningens favör. Menas här – om vi återknyter till marknadsföring – är följande: många företag spenderar oerhört mycket pengar på att synas, men man syns i själva verket inte alls.

Lägger man i dagsläget en stor del av sin marknadsföringsbudget på reklam och annonser i exempelvis en kvällstidning eller på reklam i tv så finns det också en uppenbar risk att kunderna aldrig ser detta; av den anledningen att kunderna inte längre använder sig av dessa medier längre. Här har vi således ett typiskt exempel som verkligen illustrerar devisen om att slänga pengarna i sjön.

Men; internet således och där är vi alla överens om att man ska hamna som företag och att det är där man ska synas för att kunna vara intressant för kunder. Frågan är bara hur man gör detta?

Det finns olika sätt att synas även på internet och många av dessa är också väldigt mycket sämre än andra, Som exempel på detta kan vi säga att du driver ett företag och att du köper annonsering i en kvällstidning som ger dig en banner ovanför texterna och artiklarna som kunderna klickar på. För detta får du betala väldigt mycket; men kommer du och ditt företag verkligen att synas?

Risken är faktiskt – och detta är inte många medvetna om – att du inte gör det och det här beror på att privatpersoner i Sverige är väldigt duktiga på att använda ett program som kallas Ad-block; ett program som, helt enkelt, tar bort och filtrerar undan all reklam. Har du i det här läget köpt en dyr annonsplats och där privatpersoner och potentiella kunder därefter filtrerar bort din annonsering så får du – naturligtvis – heller inget tillbaka av din investering. Dock så ska man veta att det finns andra saker och andra vägar att använda sig av gällande internet och kring hur man syns där. Ett bra exempel på hur man som företagare kan göra en investering handlar om att kontakta en SEO-byrå och betala denna istället för att betala för exempelvis en banner på Aftonbladet. Innan vi förklarar vad en SEO-byrå är och vad det innebär att anlita en sådan så tänkte vi ge ett litet exempel.

Så fungerar en SEO-byrå i praktiken

Vi säger här att du är en vanlig privatperson och att du sitter i tunnelbanan i Stockholm med din mobil i handen. Plötsligt så kommer du här på att du behöver ett par nya jeans och att du dessutom har lite tid över för att köpa sådana; dock så vet du inte riktigt vilken modell eller vilken affär som du ska vända dig till. Det du gör – och som alla andra också gör; oavsett om det handlar om jeans, t-shirts, produkter inom mat, en cykel eller någon tjänst( snickare, målare, rörmokare)- är att du googlar in de ord du söker. Här skriver du således Jeans (som är det du vill ha) och du skriver Stockholm (som är den stad där du befinner dig) och därefter så får du en mängd förslag av denna sökmotor om vart du hittar bäst sådana. Det är också det som en skicklig SEO-byrå gör; man ser till att företag kommer högre upp på Google genom att optimera vissa utvalda sökord. Vi återgår till de jeans du tänkt köpa här och säger att du får sju olika förslag gällande butiker för dessa; här är det troligt att just dessa butiker haft en SEO-byrå anlitad som gjort att just deras affärer kommer högst upp.

För; google och andra sökmotorer är något där platsen är avgörande – du som kund skulle knappast scrolla längre än till sida två och därför är en SEO-byrå viktig då en sådan gör att man som företag rankas högre. Kort sagt; gällande marknadsföring på internet så är en SEO-byrå en väldigt bra investering då man syns där kunderna finns och där man hela tiden har en chans att få uppdrag – oavsett vilken bransch eller verksamhet man har.

Hur mycket kostar det att anlita en SEO-byrå?

Om man ser till kostnaden för en SEO-byrå så ska man direkt veta att denna är väldigt varierande och där priset helt beror på vilken bransch man är verksam inom samt hur konkurrensutsatt denna är. För att få upp vissa sökord – i vissa städer – så krävs det helt enkelt ett större jobb och där kostar det således mer pengar.

Tjänsten som en SEO-byrå pågår nämligen dagligen och där man genom ett omfattande länkarbete och artiklar kring de relevanta sökorden sker och där man genom dessa visar för Googles algoritmer att sidan i fråga är relevant för läsaren; för att vissa sökord (konkurrensutsatta sådana) ska kunna ranka högre så krävs det mer jobb och mer pengar än för andra.

Säg – som exempel på detta – att du äger ett företag i Stockholm som säljer cyklar. Här skulle det krävas ett hårt jobb för att just din firma skulle passera alla dina konkurrenter på Google och således skulle du få betala lite mer än vad du fått göra om du sålt dina cyklar i exempelvis Mora; där det finns mindre konkurrens. Oavsett hur mycket man betalar för jobbet som en SEO-byrå lägger ner så kommer det att betala sig den dagen man når förstasidan på Google och detta i form av nya kunder; kunder som man nått tack vare att man visat sig där de vistas.

Marknadsföring handlar om så mycket mer än roliga reklamfilmer eller dyra annonsplatser – det handlar om en mer kundorienterad marknad där kunderna i fråga aktivt söker en tjänst och där man ska synas som ett givet val vid denna sökning.

Fotnot: SEO står för Search Engine Optimization och betyder SökMotorOptimering.

Nyheter

Företag idag har fått ändra sitt sätt att marknadsföra sig själva och om man inte redan gjort detta så börjar det onekligen att bli dags att göra detta. Det vi menar här är att det i dagsläget inte är lönsamt att lägga ut dyra pengar på att annonsera i exempelvis tidningar eller för synas i reklamsnuttar på tv. Detta då knappt någon använder sig av dessa medier längre utan att lejonparten av människor som söker efter en produkt eller en tjänst istället vänder sig till internet i allmänhet och Google i synnerhet. Kort exempel!

Söker du efter en speciell tjänst i den stad där du bor så kommer du knappast att leta fram Gula Sidorna i din telefonkatalog, du kommer knappast att leta i en dagstidning och du kommer heller inte att slå på din tv för att se vilken reklam som för tillfället rullar mellan tv-programmen. Nej, du kommer att ta fram din dator, din telefon eller din I-pad och därefter kommer du att skriva in det du söker i Googles sökfält för att sedan kunna välja och vraka mellan de förslagen som kommer upp. Så gör de flesta av oss i dagsläget och det mesta talar för att vi hittills bara sett toppen på isberget gällande detta.

Det som är intressant i sammanhanget är vilka som kommer först, hur kan det komma sig att en målare i Örebro kommer högre upp på Google än vad hans konkurrent gör?

Jo, det sker helt enkelt av den anledningen att Google – via avancerade algoritmer – bedömer att hans sida är mer relevant för de som söker på tjänsten och det är heller ingen slump. Det som denne målare gjort är att han inlett ett samarbete med en SEO-byrå som hjälp honom att optimera sidan så att Google ska uppfatta den som bäst lämpad för kunderna. SEO betyder Search Engine Optimisation – SökMotorOptimering, på svenska.

En SEO-byrå arbetar regelbundet

En SEO-byrå jobbar med att optimera vissa sökord – målare och Örebro i det här fallet – och man gör denna optimering genom att skriva texter, genom olika länkar och genom artiklar, ett kontinuerligt arbete som tar lång tid och som dessutom försvåras ju tuffare konkurrens som finns inom området.
För just orden Målare och Örebro kanske en SEO-byrå inte har ett så tufft jobb framför sig innan företaget som anlitat dem ligger på Googles förstasida. Byter man dock ut Örebro mot Stockholm – ja, då blir det hela mer krävande.

Ett samarbete med en SEO-byrå är därför något som man ska se långsiktigt på som företagare och man kan inte räkna med att komma etta på Google direkt. Det är ett hårt arbete bakom sökord som hamnar på en sökmotors (där Google tveklöst är den största och därmed den mest relevanta) men belöningen är också stor då man väl hamnar där. Det är bara att tänka efter själv. Söker 70 personer i månaden på Google efter hjälp av en målare i Örebro och man själv kan få hälften av dessa genom att ligga högt upp – ja, då blir också förtjänsten i slutändan väldigt hög. En bra SEO-byrå är alltid värd pengarna.

Articles, Nyheter

De flesta företag idag använder sig av datorer i sin verksamhet och det här gör att valet av server är extra viktig. Ser man till en server så är det främst tre stycken grundkomponenter som finns – vi har underliggande hårdvara, vi har en grundapplikation och vi har ett operativsystem – hur dessa sedan används beror på företagets verksamhet och behov. För ett företag kanske det är allra viktigast att servern för löner, redovisning och annat som rör ekonomin fungerar medan ett annat företag kanske hellre ser att den server som är ansiktet utåt – hemsidan – är den viktigaste.

Oavsett hur man uppfattar vikten av en server så är det viktigt att man har rätt serverdrift och att man snabbt kan få den hjälp man behöver om problem uppstår. Det här sker genom att man anlitar en extern partner som ansvarar för sin serverdrift och som genom sofistikerade varningssystem upptäcker om något håller på at gå sönder eller om någon försöker ta sig in oinbjuden i systemet.

Många företag har dock missuppfattat detta och låter sin server- eller sina servrar stå oövervakade och där de – helt enkelt och kortfattat – håller så länge de håller. Ett rent kortsiktigt tänk som medför att mycket pengar försvinner då något väl händer.

Det är nämligen så att en server – liksom all annan teknologisk utrustning – har en begränsad livslängd och att man genom rätt sorts serverdrift kan spara mycket pengar. Att ha en extern partner inkopplad som hela tiden övervakar, åtgärdar problem och kommer med nya idéer och lösningar är ett väldigt säkert sätt att kunna fokusera fullt ut på sin egen verksamhet.

Serverdrift – olika behov och priser

Som vi nämnde ovan så har alla företag olika behov då det kommer till sin it drift och servrar; något som gör att det inte finns några specifika facit för val av serverdrift. Generellt sett gällande valet så kan brukar man rekommendera att man söker sig till ett företag vars verksamhet ligger ganska nära sin egen i storlek.

Det vill säga; har man ett mindre företag så behöver man kanske inte välja den största – och dyraste – aktören på marknaden för serverdrift. Där kanske det räcker med att ha en mindre, pålitlig och billigare partner som kan ta hand om de eventuella problem som kan komma att dyka upp. Det som är viktigast är att dessa uppkomna problem snabbt kan lösas och detta gärna innan de förvandlats till stora, kostsamma sådana.

Serverdrift handlar till mångt och mycket om att företaget man anlitar får varningssignaler och kan hitta lösningar för dessa innan något inträffar. Man uppdaterar löpande och man håller hela tiden en kontakt med sin klient om vad som sker och vad som inträffat. En personlig kontakt är alltså att föredra då det kommer till sin serverdrift och detta för att snabbt kunna komma till lösningar om något händer. Väljer man istället en större firma – ja, då kan det vara lätt att man försvinner i mängden och inte blir tagen på lika stort allvar.